email
Ebostiwch Ni
phone
Ffoniwch Ni

Masnachol


Mae gan Jason Jôs Ltd brofiad ym mhob maes o’r diwydiant trydanol a gallant ddod o hyd i ddatrysiadau ar gyfer busnesau bach a mawr ar draws Gogledd Cymru. Byddwn yn sicrhau fod y prosiect yn rhedeg yn rhwydd ac ar amser.

Dylai pob busnes gynnal a phrofi eu system drydanol yn rheolaidd. Gallwn wneud arolwg o’ch larymau mwg a larymau tân, profi eich teclynnau, a llawer mwy.

Sicrheir fod pob gwaith sy’n cael ei wneud o’r ansawdd uchaf a bydd wedi ei warantu am 12 mis.

Dyma rai o’r pethau y gallwn gynnig i’n cleientiaid Masnachol, gan gynnwys landlordiaid, tai bwyta, tafarnau, gwestai, parc carafannau, swyddfeydd, cartrefi nyrsio, cyfleusterau hamdden, siopau, ysgolion ayyb:

  • dylunio
  • adeiladau masnachol newydd
  • pob agwedd o Rwydweithiau gan gynnwys CAT5/6, ceblau ether-rwyd, pwyntiau data
  • ail-wifried
  • profion diogelwch
  • systemau diogelwch
  • system CCTV
  • larwm tân
  • goleuadau argyfwng
  • cynlluniau goleuadau allanol

Mae ein gwaith yn bodloni'r rheoliadau IEE canlynol:

BS 7671 (Gwifriad)

BS 5839 (Larymau Tân)

BS 5266 (Goleuadau Argyfwng)

NICEIC
Schneider
Iosh
P Part
Chas
City & Guilds
Honeywell

Cysylltu


30 Goodman Street,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4HL

07979 590765

jasonjos@aol.com

Polisi Preifatrwydd

© 2020 Hawlfraint Jason Jôs Ltd. Gwefan gan Delwedd