email
Ebostiwch Ni
phone
Ffoniwch Ni
Jason Jos Ltd

Jason Jôs Ltd - Contractwyr Trydanol yng Ngogledd Cymru

Cyfeillgar

Dibynadwy

Proffesiynol

Cael dyfynbris am ddim heddiw

NICEIC
Schneider
Iosh
P Part
Chas
City & Guilds
Honeywell

Croeso i Jason Jôs Ltd

Contractwyr trydanol cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol yng Ngogledd Cymru

Yma yn Jason Jôs Ltd rydym yn falch o allu cynnig atebion cyflawn i unrhyw atgyweiriadau trydanol neu osodiadau. Mae ein trydanwyr profiadol a medrus yn gweithio ar draws Gogledd Cymru gan ddarparu gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy, cystadleuol a phroffesiynol.

Rydym yn cael ein cymeradwyo gan NICEIC, Part P ac mae gennym yswiriant llawn gyda dros 20 mlynedd o brofiad yng nghynllunio, gosod a chomisiynu gwaith trydanol yn y meysydd Domestig, Masnachol a Diwydiannol. Sicrheir fod pob gwaith sy’n cael ei wneud o’r ansawdd uchaf a bydd wedi ei warantu am 12 mis.

Ewch ati i bori drwy ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau trydanol yr ydym yn darparu neu cysylltwch gyda ni a bydd aelod o’r tîm yn hapus iawn i’ch cynorthwyo.

Cysylltu


30 Goodman Street,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4HL

07979 590765

jasonjos@aol.com

Polisi Preifatrwydd

© 2022 Hawlfraint Jason Jôs Ltd. Gwefan gan Delwedd