email
Ebostiwch Ni
phone
Ffoniwch Ni

Domestig


Gall wneud gwelliannau i’r cartref fod yn amser pryderus ac mae’n bwysig gwybod fod y bobl yr ydych yn cyflogi i wneud y gwaith yn gymwys ac yn ddibynadwy. Mae’r tîm yn Jason Jôs Ltd yn gweithio yn galed ar draws Gogledd Cymru i sicrhau fod y broses yn mynd ymlaen mor rhwydd â phosib.

Rydym i gyd yn gwybod y gall problemau trydanol yn y cartref fod yn beryglus felly plîs peidiwch â mynd ati i daclo nam trydanol eich hunain. Galwch ar ein peirianwyr trydanol profiadol a chymwysedig i drwsio eich problemau yn ddiogel am bris fforddiadwy.

Sicrheir fod pob gwaith sy’n cael ei wneud o’r ansawdd uchaf a bydd wedi ei warantu am 12 mis.

Dyma rai o’r pethau y gallwn gynnig i’n cleientiaid Domestig:

 • dylunio
 • gosod yn rhannol neu yn llawn
 • adeiladau newydd
 • estyniadau
 • profi
 • ilweirio tŷ cyfan
 • socedi newydd neu ychwanegol
 • uwchraddio unedau defnyddiwr (bwrdd ffiws)
 • gwresogi dan y llawr
 • trydan mewn ceginau ac ystafelloedd ymolchi
 • teclynnau
 • rheolaeth boeleri
 • larwm tân
 • goleuadau diogelwch
 • system CCTV
 • goleuadau gerddi a dec
 • goleuadau rhodfa
 • garej neu sied
 • mannau gwefru cerbydau trydan
NICEIC
Schneider
Iosh
P Part
Chas
City & Guilds
Honeywell

Cysylltu


30 Goodman Street,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4HL

07979 590765

jasonjos@aol.com

Polisi Preifatrwydd

© 2020 Hawlfraint Jason Jôs Ltd. Gwefan gan Delwedd