email
Ebostiwch Ni
phone
Ffoniwch Ni

Diwydiannol


Gall Jason Jôs Ltd gyflenwi amrediad cynhwysfawr o wasanaethau trydanol i’n cleientiaid Diwydiannol yng Ngogledd Cymru.
Rydym yn gontractwyr sydd wedi eu cymeradwyo gan N.I.C.E.I.C, sydd yn golygu y bydd unrhyw waith yn cael ei wneud yn effeithlon, ac y bydd yn cwrdd â'r holl anghenion cyfreithiol angenrheidiol ynghyd a’r rheoliadau statudol.

Dyma rai o’r pethau y gallwn gynnig i’n cleientiaid Diwydiannol:

 • dylunio
 • adeiladau diwydiannol newydd
 • goleuadau diwydiannol
 • byrddau dosbarthu
 • pob agwedd o Rwydweithiau gan gynnwys CAT5/6, ceblau ether-rwyd, pwyntiau data
 • ail-wifried
 • profion diogelwch
 • methiannau
 • systemau diogelwch
 • system CCTV
 • systemau larwm tân
 • goleuadau argyfwng
 • cynlluniau goleuadau allanol

Mae ein gwaith yn bodloni'r rheoliadau IEE canlynol:

BS 7671 (Gwifriad)

BS 5839 (Larymau Tân)

BS 5266 (Goleuadau Argyfwng)

NICEIC
Schneider
Iosh
P Part
Chas
City & Guilds
Honeywell

Cysylltu


30 Goodman Street,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4HL

07979 590765

jasonjos@aol.com

Polisi Preifatrwydd

© 2020 Hawlfraint Jason Jôs Ltd. Gwefan gan Delwedd