email
Ebostiwch Ni
phone
Ffoniwch Ni

Amdanom Ni


Yn Jason Jôs Ltd ein nod yw cynnig y gwasanaeth gorau posib, gyda gosodiadau trydanol wedi eu cwblhau mewn modd amserol ac i safon eithriadol o dda. Rydym yn dîm o drydanwyr profiadol iawn gyda dros 20 mlynedd o brofiad yng nghynllunio, gosod a chomisiynu gwaith trydanol yn y meysydd Domestig, Masnachol a Diwydiannol.

Rydym wedi ein lleoli yn Llanberis, y lle delfrydol i wasanaethu ar draws Gogledd Cymru, ac mae ein henw da yn seiliedig ar y ffaith ein bod yn ddibynadwy, yn onest ac yn broffesiynol.

Y Tîm

NICEIC
Schneider
Iosh
P Part
Chas
City & Guilds
Honeywell

Cysylltu


30 Goodman Street,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4HL

07979 590765

jasonjos@aol.com

Polisi Preifatrwydd

© 2020 Hawlfraint Jason Jôs Ltd. Gwefan gan Delwedd